46 | Det verden trenger...

....er mer kjærlighetog mindre hat...

***
What the world needs is more love and less hate...

Varme tanker går til de som på en eller annen måte har blitt berørt av dette hatet vi har blitt vitne til her i lille Norge...45 | Det verden trenger...

...er mer ferie


og mindre jobb!!!

what the world needs
is more holiday
and less work!!


- Posted using BlogPress from my iPhone

44 | Det verden trenger...

...er mer rettskriving
og færre skriveleifer....

***
What the world needs is
more right spelling
and less Type-Os...