57 | Det verden trenger...

...er flere kule Hummer-limmoer til å kjøre en på by'n
og færre bestilte Taxier som ikke kommer som bestilt...

56 | Det verden trenger...

... er å se flere køer som står i stampe i motsatt kjørefeltog færre køer å stå og stampe i selv...

- Posted using BlogPress from my iPhone

55 | Det verden trenger...

...er å si "titt-titt her er jeg" etter en alt for lang bloggepause
og ikke vente så lenge til neste gang :-)