47 | Det verden trenger...

...er flere Pippi Langstrømp'er
...og færre Bratz og Hannah Montana'er...

***
What the world needs is
 more Pippi Longstockings and
fewer Bratz and Hannah Montanas