52 | Det verden trenger...

...er flere trygge "bæssmorhender" å holde i. Punktum.
***
What the world needs is
more safe granny hands to hold on to.
Full stop.

51 | Det verden trenger...

...er flere små utskeielser, som skolebolle/brød til kvelds innimellom
og færre strenge slankekurer :-)

***
What the world needs is more
treats, like kakes before bedtime
and fewer strict diets... :-)

50 | Det verden trenger...

...er flere rosa-tyll-ballerina-drømmer
og færre mørke, skumle mareritt...

***
What the world needs is
more pink ballerina dreams
and less dark scary nightmares...

49 | Det verden trenger...

...er mer avslapping
...og mindre stress

***
What the world needs
is more relaxing
and less stress.